Δομημένη Καλωδίωση – Δίκτυα

Δομημένη Καλωδίωση – Δίκτυα

Τι είναι η δομημένη καλωδίωση;

Χρησιμοποιώντας τον όρο δομημένη καλωδίωση, περιγράφουμε ένα σύνολο διεθνώς αναγνωρισμένων κανονισμών/προτύπων που ισχύουν για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση συστημάτων καλωδίωσης χαμηλού ρεύματος.

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης συνδυάζουν όλες τις καλωδιώσεις και τα υλικά (πρίζες, διανομείς, rack, κ.λπ.) σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης για τη μετάδοση φωνής, βίντεο, σημάτων και δεδομένων σε ένα οικιακό ή επαγγελματικό δίκτυο.

Στην περίπτωση μη δομημένης καλωδίωσης, η καλωδίωση για την υποστήριξη κάθε υποσυστήματος ενός οικιακού ή επαγγελματικού χώρου εγκαθίσταται συνήθως ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας σειριακές συνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση μιας συγκεκριμένης συσκευής είναι ουσιαστικά μια επέκταση της καλωδίωσης μιας άλλης συσκευής, χωρίς κεντρικό σημείο διανομής και διαχείρισης.

Για πολλά χρόνια, η καλωδίωση για τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν χωριστά από την καλωδίωση φωνής. Αλλά η πανταχού παρούσα ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη ανάγκη για τυποποιημένη καλωδίωση. Επομένως, με το σύστημα καλωδίωσης, μπορούμε να καλύψουμε τις ακόλουθες ανάγκες:

  • Μεταφορά δεδομένων (δίκτυο Η/Υ).
  • Μεταφορά φωνής (τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο).
  • Σύστημα ασφαλείας & ελέγχου πρόσβασης.
  • Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση.
  • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Μεταφορά εικόνας (ψηφιακή τηλεόραση – IPTV).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η καλωδίωση σε νέες εγκαταστάσεις δεν σχεδιάζεται και προετοιμάζεται σωστά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην εγκατάσταση καλωδίων. Εκτός από την αύξηση του συνολικού κόστους, αυτό οδηγεί επίσης σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν τέλεια.

Εάν το σύστημα καλωδίωσης προβλέπεται κατά τον σχεδιασμό μιας νέας εγκατάστασης, μπορεί να επιτευχθεί οικονομία, ευελιξία, απλοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, συμβατότητα προδιαγραφών των υλικών καλωδίωσης και του υπόλοιπου εξοπλισμού.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε διάφορες δοκιμές και εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες.

  • Cat5e: Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση σήματος υψηλής πιστότητας μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών και συσκευών τηλεπικοινωνίας. Χρησιμοποιείται κυρίως στη δομημένη καλωδίωση δικτύων υπολογιστών τύπου Ethernet. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 100 MHz και παράσχουν μέχρι 1 Gbit/s εύρος ζώνης.
  • Cat6: Χρησιμοποιείται ειδικά για την σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat6 είναι συμβατά με τα καλώδια Cat5e, παρέχουν όμως υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με αυτά. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 250 MHz και παράσχουν μέχρι 1 Gbit/s εύρος ζώνης.
  • Cat6A: Βελτιωμένη έκδοση των καλωδίων Cat6 η οποία προορίζεται για καλώδια που θα λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 500 MHz, θα παράσχουν μέχρι 10 Gbit/s εύρος ζώνης και θα έχουν μέγιστο μήκος 100 μέτρων.
  • Cat7: Χρησιμοποιείται ειδικά όπου απαιτείτε υψηλής ταχύτητας σύνδεση μεταξύ συσκευών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων 10 Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat7 παρέχουν υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με τα καλώδια Cat6, ενώ είναι συμβατά τόσο με τα καλώδια Cat6 και με τα Cat5e. Για να συμβεί αυτό, υπάρχει πρόσθετη θωράκιση για κάθε ζεύγος εσωτερικών καλωδίων και για το καλώδιο συνολικά. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 600 MHz και παράσχουν μέχρι 10 Gbit/s εύρος ζώνης.

Η υποδομή δομημένης καλωδίωσης σε κτίρια με βάση διεθνή πρότυπα (όπως EIA/TIA 568B, ISO11801, TIA 569, κ.λπ.) αποτελείται συνήθως από τα ακόλουθα βασικά υποσυστήματα:

1. Είσοδος: Όπου τα καλώδια υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού δικτύου επικοινωνούν με τον έξω κόσμο.

2. Εξοπλισμός/Δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών: Αίθουσα υπολογιστών σε ένα κτίριο που παρέχει εξοπλισμό στους χρήστες και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών που συνδέει τη ραχοκοκαλιά και τα οριζόντια υποσυστήματα καλωδίωσης.

3. Οριζόντια καλωδίωση: Ένα σύστημα καλωδίωσης που τοποθετείται στο δάπεδο που περιλαμβάνει ένα κεντρικό σημείο (port ή patch panel) και όλα τα μέρη της καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου εργασίας.

4. Κάθετη καλωδίωση (ραχοκαλωδίωση): Σύστημα καλωδίωσης που διασυνδέει τις εγκαταστάσεις εισόδου, τις αίθουσες υπολογιστών και τις αίθουσες τηλεπικοινωνιών. Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί και πάλι καλώδιο UTP/FTP, ή ακόμα και οπτική ίνα (αν ο αριθμός των καλωδίων είναι μεγάλος ή θέλουμε η ταχύτητα δεδομένων να είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο).

5. Χώρος εργασίας: Μια έξοδος για τη σύνδεση εξοπλισμού τελικού χρήστη στο σύστημα οριζόντιας καλωδίωσης.

Η MrPcDoctor αναλαμβάνει την έρευνα, εγκατάσταση, πιστοποίηση και συντήρηση του δομημένου δικτύου καλωδίωσης της εταιρείας σας, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους σημαντικούς παράγοντες:

Ανάγκες πελατών και διαθέσιμος φυσικός χώρος.

Τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις και επιδόσεις του δικτύου.

Δημιουργήστε ένα φιλικό, επεκτάσιμο και εύκολο στη διαχείριση περιβάλλον για τους τελικούς χρήστες.