Εγκαταστάσεις Θυροτηλεοράσεων – Θυροτηλεφώνων

Εγκαταστάσεις Θυροτηλεοράσεων – Θυροτηλεφώνων

Θυροτηλεόραση

Η θυροτηλεόραση και το θυροτηλέφωνο των νέων τεχνολογιών είναι πλέον ένα γεγονός που καθιστά την λειτουργικότητα και την ασφάλεια της επιχείρησής σας.

Τι είναι;

Η θυροτηλεόραση και το θυροτηλέφωνο των νέων τεχνολογιών είναι πλέον ένα γεγονός που καθιστά την λειτουργικότητα και την ασφάλεια της επιχείρησής σας ευκολότερη, καθώς και τη μετατροπή της κατοικίας σας σε smarthome. Το σύγχρονο θυροτηλέφωνο και η θυροτηλεόραση επιτρέπουν, ακουστική και παράλληλα οπτική επικοινωνία για τον έλεγχο προσβασιμότητας των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων.

Οι συσκευές αυτές ποικίλουν σε σχέδια, χρώματα, διαστάσεις, ηχητικές δυνατότητες αλλά και σε δυνατότητες επικοινωνίας, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας, δημιουργώντας ένα ασφαλέστατο φράγμα προστασίας για όλους τους χώρους , μικρούς και μεγάλους, οικιακούς και επαγγελματικούς, Η διαχείριση ενός θυροτηλεφώνου αλλά και μίας θυροτηλεόρασης καθίσταται εύκολη, ενώ μπορεί να είναι χειροκίνητη, ή και ασύρματη απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο (smartphone).

Στην MrPcDoctor, προσαρμόζουμε το σύστημα εγκατάστασης ανάλογα με την εξωτερική πρόσβαση του κτιρίου σας, ούτως ώστε να καλύπτει όλες τις επιθυμίες σας με βασικό κριτήριο την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις αναγκαίες παραμέτρους.