Πακέτα Τεχνικής Υποστήριξης

Πακέτα Τεχνικής Υποστήριξης

Στόχος η βέλτιστη αξιοποίηση του διαδικτύου προς όφελός σας

Η καλή απόδοση στο διαδίκτυο προϋποθέτει καλή υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, όπως την χρειάζεστε. 

Σας προσφέρουμε επιλογές, τεχνικής, δημοσιογραφικής και  marketing υποστήριξης, είτε σε σταθερή βάση είτε όταν το επιθυμείτε. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και είναι έξυπνο να έχετε συνεργάτες εμπιστοσύνης, εξειδικευμένους στην web development και στην επικοινωνία.

Για αυτό δημιούργησε εξειδικευμένα πακέτα υποστήριξης για τους πελάτες μας τόσο σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας όσο και σε τομείς του digital marketing.

Πακέτα τεχνικής υποστήριξης για website / eShop

1. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη

Περιλαμβάνει:

Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτυακού τόπου, για όλα τα εργαλεία – υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την προσφορά και έχουν παρασχεθεί από εργασίες της MrPcDoctor.

Δεν Περιλαμβάνει:

Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από εξωγενείς παράγοντες, λάθος χειρισμό ή αστοχία υλικού από την πλευρά του πελάτη ή παρεμβάσεις τρίτων στον κώδικα του site και στο περιβάλλον διαχείρισης του site. Δεν περιλαμβάνει επίσης εργασίες για επιπλέον λειτουργίες του site ή τροποποιήσεις λειτουργιών του site. Εργασίες υποστήριξης που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες κοστολογούνται ξεχωριστά μετά από ενημέρωση του πελάτη και αποδοχή του.

2. Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την ιστοσελίδα

Οι τεχνικοί της MrPcDoctor ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται.

Κόστος ανά έτος (προαγοράζεται).

3. Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την ιστοσελίδα + έλεγχος SEO

Οι τεχνικοί της MrPcDoctor θα ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται. Δύο φορές το χρόνο γίνεται έλεγχος απόδοσης SEO και οι απαιτούμενες προσαρμογές σε title, description, H1, όταν απαιτούνται (Δεν περιλαμβάνεται επιπλέον συγγραφή κειμένων).

Κόστος ανά έτος (προαγοράζεται).

4. Μόνιμης Τεχνικής υποστήριξη + Έλεγχος SEO

A) Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την ιστοσελίδα. Οι τεχνικοί της MrPcDoctor θα ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται. Δύο φορές το χρόνο γίνεται έλεγχος απόδοσης SEO και οι απαιτούμενες προσαρμογές σε title, description, H1, όταν απαιτούνται (Δεν περιλαμβάνεται επιπλέον συγγραφή κειμένων).

B) Τεχνική υποστήριξη για προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν σε αναρτήσεις περιεχομένου ή σε τεχνικά θέματα, όταν το χρειάζεστε για κάποιο θέμα που θα προκύπτει.

Κόστος αναλόγως των ωρών ετήσιας τεχνικής υποστήριξης -εκτός των προληπτικών εργασιών- που προαγοράζετε.

5. Πακέτο μόνιμης υποστήριξης Τεχνικής & Digital marketing

A) Προληπτική τεχνική υποστήριξη για την ιστοσελίδα. Οι τεχνικοί της MrPcDoctor θα ελέγχουν περιοδικά την ιστοσελίδα (μια φορά ανά δίμηνο). Εάν απαιτείται θα στέλνουν γραπτές παρατηρήσεις στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Επίσης θα προχωρούν σε αναβαθμίσεις (wordpress, theme, plugins) όταν απαιτείται. Εργασίες υποστήριξης και διαρκούς βελτιστοποίησης του SEO όταν απαιτείται.

B) Τεχνική υποστήριξη για προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν σε αναρτήσεις περιεχομένου ή σε τεχνικά θέματα, όταν το χρειάζεστε για κάποιο θέμα που θα προκύπτει.

Γ) Προωθητικές ενέργειες στα social media (2-3 ή καθημερινές αναρτήσεις ανά εβδομάδα) με δημιουργία περιεχομένου και banners.

Κόστος αναλόγως των ωρών ετήσιας τεχνικής υποστήριξης -εκτός των προληπτικών εργασιών- που προαγοράζετε και της συχνότητας των προωθητικών εργασιών στα social media.

6. Πακέτο υποστήριξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα παραπάνω και ότι επιπλέον χρειάζεστε (συγγραφή κειμένων, δημιουργία multimedia περιεχομένου, ανάρτηση περιεχομένου, έρευνα στο διαδίκτυο και στοχευμένες βελτιστοποιήσεις SEO, υποστήριξη σε social media, προωθητικές ενέργειες σε google adwords, Fecabook, Instagram, κλπ).

Κοστολογείται αναλόγως των εργασιών που θα ζητήσετε. (και αναλόγως αριθμού ωρών υποστήριξης).

Όλα τα προαναφερόμενα πακέτα υποστήριξης είναι προαιρετικά.