ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα από τα πρότυπα εντός του εύρους των προτύπων ISO 9000 και χρησιμοποιείται για το σκοπό της αξιολόγησης της συμμόρφωσης συστημάτων διαχείρισης. Ο στόχος του ISO 9001 είναι να εξασφαλίσει ότι μία επιχείρησή διατηρεί ένα αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά στα αγαθά και τις υπηρεσίες της, ώστε να διατηρεί συνεχώς ικανοποιημένους υπαλλήλους και πελάτες.

Η Πιστοποίηση κατά ISO 9001 είναι κατάλληλη για όλα τα μεγέθη και τους τύπους των οργανισμών και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα ανεκτίμητο πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Το ISO 9001 έχει καθιερωθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο και σε περισσότερες από 170 χώρες.

Γιατί είναι η πιστοποίηση κατά ISO 9001 σημαντική για μία επιχείρηση?

Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που όχι μόνο ανταποκρίνονται, αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών τους. Ταυτόχρονα είναι ζωτικής σημασίας, η μείωση του κόστους και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 επιδεικνύει την ικανότητα μίας επιχείρησης να ανταποκρίνεται με συνέπεια και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών της.

Πολλοί αγοραστές απαιτούν από τους προμηθευτές να έχουν πιστοποίηση ISO 9001 για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της αγοράς χαμηλής ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας. Μια επιχείρηση που επιτυγχάνει πιστοποίηση κατά ISO 9001 θα είναι σε θέση να επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην οργάνωση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των προϊόντων της, με την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων, και την αύξηση της παραγωγικότητας.