24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των έργων που έχει υλοποιήσει, αλλά και άλλων πελατών έτσι ώστε να δημιουργείται το αίσθημα της ασφάλειας στους πελάτες μας 24/7.

Τα όποια τεχνικά προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν στο σύστημα συναγερμού σας αντιμετωπίζονται εύκολα και γρήγορα με την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη που διαθέτουμε στην MrPcDoctor.

Η Τεχνική Υποστήριξη της MrPcDoctor είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει διαθέσιμος τεχνικός υπηρεσίας ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στην επίλυση οποιοδήποτε προβλημάτων. Τα προβλήματα τεχνικής φύσης αντιμετωπίζονται συνήθως εύκολα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο τεχνικός μας, θέτοντας μία σειρά ερωτήσεων, θα εντοπίσει το πρόβλημα και θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στην επίλυση του.

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται το πρόβλημα να μην μπορεί να εντοπισθεί και να επιλυθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τότε ένας τεχνικός μας επισκέπτεται το χώρο εγκατάστασης του συστήματος για να εξασφαλίσει την άμεση επίλυση του προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα συναγερμού που έχετε εγκαταστήσει.