Δίκτυα Η/Υ

Δίκτυα Η/Υ: Ο Mr PC doctor αναλαμβάνει την σχεδίαση και την εγκατάσταση του οικιακού και του επαγγελματικού σας δικτύου. Επισκευάζει και βελτιστοποιεί το ήδη υπάρχον δίκτυό σας, εγκαθιστά ασύρματα δίκτυα, παρακολουθεί το δίκτυό σας παρέχοντας υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη και εξασφαλίζει την ασφάλειά του.

ADSL / VDSL

Επίσης, αναλαμβάνει κάθε είδους εργασίες που έχουν σχέση με ADSL / VDSL συνδέσεις, όπως:

  • Εγκατάσταση σύνδεσης και παραμετροποίηση του router/modem.
  • Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WiFi
  • Αντικατάσταση και ρύθμιση modem
  • Επαναφορά κλειδωμένου router/modem
  • Παροχή ασφάλειας

lanwan1

 

Facebook